نقاشی.....

اینم یه نقاشی با مداد روی دیوار.......خواهرم این نقاشی رو،روی  دیوار اتاقش کشیده.البته بگم استعدادش خدادادیه و هیچ کلاس نقاشی و خطاطی نرفته.

برای اینکه خیانت در امانت نشه از عکس جای دیگه ای استفاده نکنین.

/ 1 نظر / 57 بازدید